Özel Ders

Ankara’ da İlkokul, Ortaokul ve Lise düzeyindeki öğrencilerin Matematik ve İngilizce derslerine yardımcı olmaktayız. TEOG hazırlık, YGS/LYS hazırlık dersleri de vermekteyiz. Ayrıca Açık Öğretim Fakültesinin Matematik ve İngilizce dersleri, üniversitelerde okutulan Genel Matematik, Lineer Cebir, Diferensiyel Denklemler ve Nümerik Analiz dersleri de verilmektedir.

Sınıf ortamının kalabalık olması, farklı öğrenme düzeyindeki öğrencilerin bir arada bulunması, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde yaşanan aksaklıklar istenen başarıyı ulaşmaya engellerdendir.  Bu tür sorunlar yüksek kapasitedeki öğrencilerin bile bunların üstesinden gelmesini zorlaştırmaktadır. Birebir öğrenme öğrencinin eksik olduğu konularda nokta atışı düzeltmeler yapılmasını, eksiklerin anında düzeltilmesini ve etkili öğrenmeyi sağlamaktadır. Özel ders ile gerçekleştirilen birebir öğrenci öğretmen etkileşimi  kısa sürede başarılı bir öğrenme ortamı sağlamaktadır. Farklı açılardan bakıldığında birebir eğitim öğrencinin lehine olacaktır. Birebir öğrenme öğrenciyi sadece ders başarısı olarak değil psikolojik ve duygusal olarak da hayata hazırlar. Özgüvenlerinin daha da artmasına sağlar.

Matematik ve İngilizce dersleri tek başına çalışması zor derslerdir. İyi bilen bir öğreticinin denetiminde çok daha hızlı bir şekilde öğrenmek mümkün olmaktadır. Her ne kadar öğretmen önemli ise de başarıyı getiren etkenlerden en önemlisi öğrencinin kendisidir. Başarı için Öğrenci-Veli-Öğretmen sac ayağını oluşturur. Her üçü de öğrencinin başarısı için gayret göstermelidir. Sorumluluk duygusu yüksek  öğrenciler için velinin çok fazla gayret göstermesine gerek kalmayabilir. Unutulmamalıdır ki çocuklarınız henüz yetişkin değildir ve sizin gibi düşünemez. Gelecekleri için doğru karar almada zorlanabilirler. İşte bunun için velilerin çocuklarını hayata hazırlarken her aşamada takip altında tutmaları ve yönlendirmede bulunmaları gerekmektedir.

Öğrenci özel ders ile normal zamanda kendi başına öğrenebileceğinden çok daha hızlı bir şekilde öğrenir. Bu da akranlarından daha da öne geçmesini sağlar.

İletişim için:

iletişim@dersankara.com