Ana Sayfa

Ankara’ da İlkokul, Ortaokul ve Lise düzeyindeki öğrencilerin Matematik ve İngilizce derslerine yardımcı olmaktayız. TEOG hazırlık, YGS/LYS hazırlık dersleri de vermekteyiz. Ayrıca Açık Öğretim Fakültesinin Matematik ve İngilizce dersleri, üniversitelerde okutulan Genel Matematik, Lineer Cebir, Diferensiyel Denklemler ve Nümerik Analiz dersleri de vermekteyiz.

 

Matematik dersi bütün dünyada zor olarak bilinen bir derstir. Bazen zor olarak düşünmek başarabilecekken başarmanın önüne geçmektedir. Diğer bütün bilimlerde olduğu gibi matematiğinde bir çok tanımı kuralları ve teorileri vardır. Çalışmaya başladıktan sonra matematik çalışmak daha kolay ve zevkli hale gelecektir. Öğrendikçe bildiklerinizi birbiri ile daha çok ilişkilendirip daha hızlı öğrenmeye devam edebilirsiniz.

 

Tecrübeli bir hoca ile bütün bu zorlukların üstesinden hızlı bir şekilde gelmek mümkün olabilmektedir. Sınıf ortamında öğrenciler arasındaki bireysel farklıların farkına varmak ve ona göre davranmak zordur. Ancak birebir ders sırasında öğrenciler hem kendini daha rahat ifade edebilmekte hem de hoca öğrencinin sahip olduğu özelliklere göre derse yön verebilmektedir. Geç anlayan veya bilgisi eksik olan bir öğrenci sınıf ortamında bunu ifade edemez hatta haylazlığa vurarak bunu maskelemek isteyebilir. Özel ders ortamında ise bunu ifade edebilir ve daha başarılı olabilir. Bir süre sonra geri kaldığı akranlarına yetişebilir ve hatta onları geçebilir. Başarılı ve çalışkan öğrencilerde ise ders hocası dersi onlara göre yönlendiremez. Eğer onlara göre yönlendirse diğer öğrenciler geri kalır. Mecburen öğretmen bir orta yol tutturmak zorundadır. Başarı öğrenciler özel ders alırken öğrencinin kapasitesine göre ders hocası öğrenciye onun istediği hızda ders anlatabilir ve hocanın vereceği ilave materyaller ile öğrenci istediği ortamı yakalamış olacaktır.